Xenealoxía

A ACFI Julián Malvar, con apoio da Fundación, tamén se encarga de reunir, estudar e publicar toda a información biográfica sobre as distintas ramificacións da árbore xenealóxica, que converxeron e se entreteceron ao longo dos séculos. Por isto, poñemos a disposición xeral as notas biográficas das persoas integrantes das liñaxes familiares:

O

OBARRIO MONTENEGRO, Miguel