Un dos obxectivos da Fundación Malvar é a publicación dos nosos estudos. Nesta páxina pódense consultar e descargar, en acceso aberto, as publicacións editadas ou relacionadas coa entidade:

Os arquivos de familia en Galiza e Portugal: o caso da Familia Malvar (Porto, 2014). ARCAY BARRAL, Ángel, Tese de Mestrado, Universidade do Porto.

 

 

Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, núm. 1 (Pontevedra, 2018). VÁZQUEZ-REY, Ernesto (dir.), Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar (eds.). DL: PO 827-2018 / ISSN: 2659-3416.

 

Quórum nº 2 portada

Quórum: Revista de Artes, Letras e Ciencias Sociais e Xurídicas, núm. 2 (Pontevedra, 2019). VÁZQUEZ-REY, Ernesto (dir.), Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra, Asociación Cultural e de Fomento da Investigación Julián Malvar (eds.). DL: PO 827-2018 / ISSN: 2659-3416.