Nunha definición xenuína, o patrimonio é o conxunto de relacións xurídicas económicamente avaliábeis, excluídas as obrigas, pertencentes a unha persoa. Así, a través dos séculos viñéronse producindo múltiples actos xurídicos dirixidos a incrementar e optimizar o patrimonio das distintas liñaxes familiares. Este conxunto pódese sistematizar en bens inmóbeis, móbeis e dereitos; cuxa catalogación poñemos a disposición para a súa consulta:


__________

Imaxe da portada: Pazo das Eiroas (detalle), 1946. Colección Durán-Loriga, Arquivo documental, Museo de Pontevedra.