O Arquivo

Ao longo dos séculos e froito dos diversos enlaces matrimoniais, herdanzas e morgados, o patrimonio ligado ás diversas ramas familiares fóise modificando. Nuns casos para agrandar os vínculos preexistentes e noutros para ser entregado ás ramas familiares contiguas.

A Fundación estuda cada unha destas relacións familiares e o patrimonio vinculado a elas a través de cadansúa Casa, independentemente de que na actualidade se conserve vinculado á familia, ou non:

Tomentosa