Son bens inmóbeis aqueles, susceptíbeis de apropiación, que non poden ser trasladados dun lugar a outro en forma absoluta ou sen causar un grave deterioro aos mesmos. No ánimo de plasmar unha división axeitada dos inmóbeis recollidos, segundo as súa propias características, clasificamos os inmóbeis en distintas categorías:


__________

Imaxe da portada: Pazo das Eiroas (detalle), 1946. Colección Durán-Loriga, Arquivo documental, Museo de Pontevedra.

Create a website or blog at WordPress.com