O Padroado, en forma de Xunta xeral, é o máximo órgano de goberno da Fundación e está formado por un máximo de vintecinco membros, de entre os que se designa unha Presidencia, unha Vicepresidencia -alomenos-, unha Contaduría e unha Secretaría. Completan a Comisión permanente a Dirección do Arquivo, Biblioteca e Museo, o Consello familiar e o Programa de Amigas e Amigos da Fundación:

Ernesto Vázquez-Rey Farto

Presidencia

direccion@fundacionmalvar.gal

Ángel Mª. Arcay Barral

Dirección do Arquivo, Biblioteca e Museo | Vicepresidencia

arquivo@fundacionmalvar.gal

Raquel T. Puente Couto

Contaduría

direccion@fundacionmalvar.gal

Daniel L. Teijeiro Mosquera

Secretaría

direccion@fundacionmalvar.gal