Arquivo | Biblioteca

Ao longo dos séculos e froito dos diversos enlaces matrimoniais, herdanzas e morgados, o patrimonio ligado ás diversas ramas familiares fóise modificando. Nuns casos para agrandar os vínculos preexistentes e noutros para ser entregado ás ramas familiares contiguas. A Fundación conserva a boa parte do arquivo familiar, así como unha pequena biblioteca, integrada por volumes … Seguir lendo Arquivo | Biblioteca