Casa na R/ Mazacáñamos: “Casa alta, sobrada, techada, maderada, compuesta de salas, cuartos, bodega, caballeriza y más oficinas, situada en la calle de Maza cáñamos de la expresada villa de Noya” (Noia, A Coruña).


__________

Imaxe da portada: Pazo das Eiroas (detalle), 1946. Colección Durán-Loriga, Arquivo documental, Museo de Pontevedra.

Create a website or blog at WordPress.com