1.∼ Fuente de María.

2.∼ Pontiña.

3.∼ Torrente.

4.∼ Porto Aforno.

5.∼ Bicho Curreiro.

6.∼ Alvite de la presa.

7.∼ Vilanoba.

8.∼ Vilanoba.

9.∼ Pedral.

10.∼ Campos.

11.∼ Lamas.

12.∼ Cachagoiro.

13.∼ Tatos.

14.∼ Covelo.

15.∼ Covelo.

16.∼ Piñeiro.

17.∼ Alvite del Pouso.

18.∼ Cabalar del Carreiro.

19.∼ Debesa.

20.∼ Guerta del Piñeiro de Arriba.

21.∼ Coto.

22.∼ Fontán.

23.∼ Pío.

24.∼ Chopiño.

25.∼ Pombal de Abajo.

26.∼ Souto.

27.∼ Baloutas.

28.∼ Talliño.

29.∼ Fuente dos Avós.

30.∼ Canoteira.

 

Na parroquia de Cerdedo (Pontevedra):

1.∼ Temperelo.

 

No lugar de Figueroa, na parroquia homónima (Pontevedra):

1.∼ Casa.

2.∼ Casa do Rego.

Create a website or blog at WordPress.com