Arquivo | Biblioteca

Ao longo dos séculos e froito dos diversos enlaces matrimoniais, herdanzas e morgados, o patrimonio ligado ás diversas ramas familiares fóise modificando. Nuns casos para agrandar os vínculos preexistentes e noutros para ser entregado ás ramas familiares contiguas. A Fundación conserva a boa parte do arquivo familiar, así como unha pequena biblioteca, integrada por volumes … Seguir lendo Arquivo | Biblioteca

Miguel Obarrio Montenegro

Obarrio Montenegro, Miguel. Conde de Tomentosa (I). Castro de Rei (Lugo), c. 29.II.1742 – Madrid, 9.XI.1797. Nobre e político. Nado no seo dunha familia fidalga, os seus pais, Miguel Obarrio Castro e Elena Montenegro Sanjurjo, posuían a Casa da Tomentosa na parroquia de Santiago de Duarría, onde residiu o matrimonio xunto aos seus tres fillos. … Seguir lendo Miguel Obarrio Montenegro

Casa na Rúa de Alcalá, 4

FICHA TÉCNICA DESCRICIÓN: Na escritura de partición da herdanza de Miguel Obarrio Montenegro referénciase nas débedas contra a herdanza, onde se indica que se adebedaba a “Don Francisco Peralta, por resto de cuentas de los alquileres de la Casa [en] que vivió el señor difunto, [en la] Calle de Alcalá, número cuatro, ocho mil quinientos treinta … Seguir lendo Casa na Rúa de Alcalá, 4

Canoteira

FICHA TÉCNICA DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Canoteira, a jiestal”. INVENTARIO: · Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n. TITULARES: · Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa · José Fernández Figueroa

Fuente dos Avós

FICHA TÉCNICA DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Fuente dos Avós”. INVENTARIO: · Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n. · Acordo de compensación entre a comunidade hereditaria de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar … Seguir lendo Fuente dos Avós

Talliño

FICHA TÉCNICA DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Talliño, a labradío”. INVENTARIO: · Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n. TITULARES: · Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa · José Fernández Figueroa · Alberto Gamallo Figueroa

Baloutas

FICHA TÉCNICA DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Baloutas, herbal o pasto”. INVENTARIO: · Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n. TITULARES: · Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa · José Fernández Figueroa · Benito Gamallo … Seguir lendo Baloutas

Souto

FICHA TÉCNICA DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “El Souto, a labradío”. INVENTARIO: · Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n. TITULARES: · Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa · José Fernández Figueroa · Alberto Gamallo … Seguir lendo Souto