A Raposa, un lugar propio

A casa da Raposa

O proxecto

A casa petrucial presentábase no antigo corpus xurídico galego
como un eixe central arredor do cal xiraban unha serie de institucións familiares e sucesorias, que garantían a conservación dos patrimonios agrícolas e os valores familiares durante xeracións.

Create a website or blog at WordPress.com