A Fundación Malvar ten a súa orixe no morgado vincular constituído en 1790 por Inés María de Pinto e Justo, viúva de Santiago Malvar de Castro, e o seu neto Pedro Acuña e Malvar.

Esta institución xurídica, aprobada pola Coroa en 1791, recibiría achegas de distintos membros da familia, dirixidas a manter a posición socioeconómica da liña xenealóxica principal, na persoa de Francisco Malvar González -pai do conde Julián Malvar e Malvar-, moradores do Pazo da Carballeira de Gandarón; asegurando compensacións para as demáis parentes. Manuel Collazo e Malvar, os irmáns Santiago Ignacio, Pascual e Manuel Baquero e Malvar, así como o propio Pedro Acuña e Malvar foron aportando máis patrimonio ao morgado durante o s. XVIII.

Entre os anos 1797 e 1798 prodúcense novas achegas importantes á Fundación, especialmente mediante unha transacción sobre a partición da herdanza do conde de Tomentosa, Miguel Obarrio Montenegro, -casado con Benita Collazo e Malvar-, que supuxo a incorporación de cuantiosos bens e rendas procedentes da Casa de Alba.

A supresión dos vínculos, así como os distintos cambios de reximes políticos en España, provocaron a reconversión da Fundación Malvar nunha institución cultural privada, cuxa finalidade principal é a de custodiar, estudar e divulgar o patrimonio vinculado ás distintas liñaxes da familia.


O Padroado, en forma de Xunta xeral, é o máximo órgano de goberno da Fundación e está formado por un máximo de vintecinco membros, de entre os que se designa unha Presidencia, unha Vicepresidencia -alomenos-, unha Contaduría e unha Secretaría. Completan a Comisión permanente a Dirección do Arquivo e Biblioteca, o Consello familiar e o Programa de Amigas e Amigos da Fundación:

Ernesto Vázquez-Rey Farto

Presidencia

direccion@fundacionmalvar.gal

Ángel Mª. Arcay Barral

Dirección do Arquivo e Biblioteca | Vicepresidencia

arquivo@fundacionmalvar.gal

Raquel T. Puente Couto

Contaduría

direccion@fundacionmalvar.gal

Daniel L. Teijeiro Mosquera

Secretaría

direccion@fundacionmalvar.gal