Talliño

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Talliño, a labradío”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· José Fernández Figueroa

· Alberto Gamallo Figueroa