Pío

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Pío, demarca [con] José Nieto”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· [1/3] (Hros. de) Manuela Fernández Figueroa [1/3] (Hros. de) Josefa Fernández Figueroa ≡ [1/3] Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa