Fuente dos Avós

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Fuente dos Avós”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

· Acordo de compensación entre a comunidade hereditaria de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· [1/2] José Fernández Figueroa [1/2] Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa

· [1/2] Benito Gamallo Figueroa ≡ [1/2] Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa