Piñeiro

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Piñeiro, al medio día”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

· Acordo de compensación entre a comunidade hereditaria de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· [1/2] (Hros. de) Josefa Fernández Figueroa [1/4] (Hros. de) Manuela Fernández Figueroa ≡ [1/4] Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa

· [1/2] (Hros. de) Josefa Fernández Figueroa ≡ [1/4] Benito Gamallo Figueroa ≡ [1/4] Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa