Guerta del Piñeiro de Arriba

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “La Guerta del Piñeiro de Arriba”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· (Hros. de) Josefa Fernández Figueroa