Casa

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar hai varias referencias ás distintas partes nas que se dividiría a propiedade entre a comunidade hereditaria.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa / Francisco Figueroa Villar / Alberto Ramón Villar Figueroa / Juan Villar Figueroa

· [Adega e corredor] Andrés María Fernández Figueroa / Carmen Fernández Figueroa ≡ [Cuarto e corredor] (Hros. de) Josefa Fernández Figueroa ≡ [Adega e corredor] (Hros. de) Manuela Fernández Figueroa ≡ [Cociña, cuarto adxacente, cuarto pequeno do medio e corredor] Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa