Casa do Rego

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Casa del Rego”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa / Francisco Figueroa Villar / Alberto Ramón Villar Figueroa / Juan Villar Figueroa

· Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa