Vilanoba

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Vilanoba, a labradío y jiestal”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· [3/4] (Hros. de) Manuela Fernández Figueroa [1/4] Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa