Cachogoiro

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Cachogoyro. Linda por la parte del Vendaval Francisco Sieiro”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· [1/2] Andrés María Fernández Figueroa / Carmen Fernández Figueroa ≡ [1/4] (Hros. de) Josefa Fernández Figueroa ≡ [1/4] (Hros. de) Manuela Fernández Figueroa