Porto Aforno

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Porto aforno, a labradío. Linda por el poniente con D. Manuel García Pan”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

· Acordo de compensación entre a comunidade hereditaria de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· [1/2] Andrés María Fernández Figueroa / Carmen Fernández Figueroa ≡ [1/2] Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa

· Benito Gamallo Figueroa / Alberto Gamallo Figueroa / Manuela Gamallo Figueroa