Pontiña

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Pontiña, a labradío. Linda por el Naciente Antonio Belleiro. Su valor cuatrocientos setenta y siete reales”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

· Acordo de compensación entre a comunidade hereditaria de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· Andrés María Fernández Figueroa / Carmen Fernández Figueroa

· Benito Gamallo Figueroa