Bicho Curreiro

FICHA TÉCNICA

DESCRICIÓN: No documento de partición da herdanza do matrimonio Figueroa – Villar referénciase como “Bicho Curreiro, robleda”.

INVENTARIO:

· Documento de partición da herdanza de Domingo Antonio Figueroa e Francisca e Francisco Villar Figueroa (1849), s/n.

TITULARES:

· Domingo Antonio Figueroa / Francisca Villar Figueroa

· Andrés María Fernández Figueroa / Carmen Fernández Figueroa / (Hros. de) Josefa Fernández Figueroa / (Hros. de) Manuela Fernández Figueroa / José Fernández Figueroa