A Fundación Malvar

A orixe da Fundación reside no morgado vincular fundado en 1790 por Inés María de Pinto e Justo, viúva de Santiago Malvar de Castro, e o seu neto Pedro Acuña e Malvar.

Arquivo e Biblioteca

Malia a dispersión sufrida polo arquivo Malvar ao longo do tempo, a Fundación reúne boa parte da documentación familiar, xunto cunha pequena biblioteca auxiliar.

Patrimonio

Distribuído entre Galiza, Navarra e a vila de Madrid, logo das sucesivas herdanzas, vínculos, enlaces matrimoniais e negocios xurídicos realizados.

Notas biográficas

Moitas persoas das múltiples liñaxes familiares tiveron participación tanto nos asuntos públicos -políticos, civís, relixiosos e militares-, como privados.

Títulos e Condecoracións

Mediante concesión ou matrimonio foron obtidos diversos títulos nobiliarios e condecoracións de Ordes cabaleirescas, relixiosas e militares.

Xenealoxía

Documentada dende o s. XV e agrupada arredor de diversas Casas, confórmase a través de innumerábeis matrimonios e relacións familiares.

    “La casa solar de los Malvar es el llamado Pazo de la Carballeira de Gandarón, parroquia de San Martín de Salcedo, en las afueras de la villa de Pontevedra, que últimamente dejó de pertenecer a sus dueños. Y aunque distintos individuos del linaje ingresaron en la Orden de Carlos III y dieron ilustres figuras a la Iglesia y a la Patria, los Malvar no han merecido ni una ligera reseña en los tratadistas antiguos ni modernos.”
    Fr. José Santiago Crespo, “El linaje de Malvar” en El Museo de Pontevedra, 1956.

Promovemos o proxecto de rehabilitación dunha casa de labranza no antigo lugar da Raposa, na parroquia pontevedresa de Salcedo; poñendo en contexto tanto a súa contorna como os elementos comúns da parroquia.