A Fundación malvar

A orixe da Fundación reside no morgado vincular, fundado en 1790, por Inés María de Pinto e Justo, viúva de Santiago Malvar de Castro, e o seu neto, Pedro Acuña e Malvar, a favor de Julián Malvar e Malvar.

arquivo | biblioteca

A pesar da dispersión sufrida polo arquivo Malvar ao longo do tempo, a Fundación conserva boa parte da documentación familiar, fotografías e planos, xunto cunha pequena biblioteca histórica.

patrimonio familiar

Logo dos sucesivos matrimonios e herdanzas a familia Malvar chegou a ser titular dun inxente patrimonio, repartido entre as catro provincias galegas, Navarra e a vila de Madrid.

Notas Biográficas

Moitas persoas das múltiples liñaxes familiares tiveron participación, tanto nos asuntos públicos -políticos, civís, relixiosos e militares-, como privados -administración do patrimonio e organización familiar-.

Títulos | Condecoracións

Diversas personaxes da familia emparentaron ou obtiveron títulos nobiliarios e condecoracións de Ordes militares, relixiosas e cabaleirescas.

Xenealoxía

Son innumerábeis os enlaces matrimoniais e relacións análogas que foron conformando unha árbore xenealóxica que se extende dende o s. XV e que se foi agrupando arredor das diversas Casas.