A Fundación malvar

A orixe da Fundación reside no morgado vincular fundado en 1790 por Inés María de Pinto e Justo, viúva de Santiago Malvar de Castro, e o seu neto Pedro Acuña e Malvar.

arquivo | biblioteca

Malia a dispersión sufrida polo arquivo Malvar ao longo do tempo, a Fundación reúne boa parte da documentación familiar, xunto cunha pequena biblioteca.

patrimonio familiar

Distribuído entre Galiza, Navarra e a vila de Madrid, logo das sucesivas herdanzas, vínculos, enlaces matrimoniais e negocios xurídicos realizados.

Notas Biográficas

Moitas persoas das múltiples liñaxes familiares tiveron participación tanto nos asuntos públicos -políticos, civís, relixiosos e militares-, como privados.

Títulos | Condecoracións

Mediante concesión ou matrimonio foron obtidos diversos títulos nobiliarios e condecoracións de Ordes cabaleirescas, relixiosas e militares.

Xenealoxía

Documentada dende o s. XV e agrupada arredor de diversas Casas, confórmase a través de innumerábeis matrimonios e relacións familiares.